Information on Inns & Hotels

Name Telephone number Guest Room Accommodation
Arima Gyoen 81-78-904-3737 80 430
Arima Grand Hotel 81-78-904-0181 228 980
Arima View Hotel 81-78-904-2295 62 280
Arima Royal Hotel 81-78-904-0541 44 250
Okuno-bou 81-78-904-0035 60 280
Kadono-bou 81-78-904-0771 39 197
Kamioo-bou 81-78-904-0531 12 40
Kinzan 81-78-904-0701    
Ginsuiso Annex Chouraku 81-78-904-0666 37 220
Gekkokan Koroukan 81-78-903-2255 33 152
Gekkokan Yuugetusansou 81-78-904-0366 40 184
Kosenkaku 81-78-904-0731 55 224
Koyado Touji 81-78-904-0708 8 16
Shiki-no-irodori Hatago 81-78-903-6456    
Takayamasou Hanano 81-78-904-0744 17 100
Taketori-Tei Maruyama 81-78-904-0631 31  
Tousen Gosho-bou 81-78-904-0551    
Nakanobou Zui-en 81-78-904-0781 54 180
Negiya Ryoufukaku 81-78-904-0675 38 180
Maple Arima Hotel 81-78-903-5000 64 167
Hashinoya Annex Ransui 81-78-904-0825 9 30
Hyoe Kouyoukaku 81-78-904-0501 135 800
Hotel Hanakoyado 81-78-904-0281 9  
Miyuki-so Hanamusubi 81-78-904-0166 30 165
Mint 81-78-903-0023 18 46
Yamato 81-78-904-0386 20 100
Motoyu Ryusenkaku 81-78-904-0901 30 100
Ikeno-bou Mangetsujo 81-78-904-0025 (Closed)  
Ikeno-bou Fuzanso   (Closed)  
Arima Hot Springs Tourism Association 790-3 Arima-cho Kita-ku Kobe City, Hyogo Pref. 651-1401 JAPAN
For more information on Arima Hot Springs, please contact Arima Hot Springs Tourist Information Center at 81-78-904-0708
All rights reserved Copyright 2007 by Arima Hot Springs Tourism Association